Reklamacje i zwroty

Zwroty

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, tj. dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu.

Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres:

Braindance Studio Sp. z o.o.

 1. Boh. Monte Cassino 39/14

81-767 Sopot

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz zwrotu może być również wysłany mailowo na hello@braindance.studio. 

Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. 

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

W przypadku wad i nieprawidłowego działania nowego produktu (produktów) Pico, sklep Braindance Store przekaże towar do rozpatrzenia gwarancji przez producenta.

Ograniczona gwarancja na produkt Pico

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ, ABY ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI. KORZYSTAJĄC Z PRODUKTU LUB AKCESORIUM PICO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI.

Qingdao Pico Technology Co., Ltd. (4th Floor, No.3 Building, No.393 Songling Road, Qingdao, Shandong, P.R.China) udziela niniejszej gwarancji użytkownikowi, jako konsumentowi, który zakupił nowy, objęty gwarancją produkt od firmy Pico lub autoryzowanego sprzedawcy („użytkownik”). Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały zakupione z innego źródła niż Pico lub autoryzowany sprzedawca.

CO ZAPEWNIA NINIEJSZA GWARANCJA?

Niniejsza Gwarancja daje kupującemu określone prawa, a kupującemu mogą również przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. Niniejsza Gwarancja stanowi uzupełnienie i nie narusza żadnych praw przysługujących Klientowi na mocy przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji, dotyczących sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

ZAKRES NINIEJSZEJ GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i nieprawidłowe działanie nowego produktu (produktów) Pico, do którego jest dołączona („Produkt”). Gwarantujemy, że Produkt, przy normalnym i zamierzonym użytkowaniu, będzie funkcjonował zasadniczo zgodnie z naszymi specyfikacjami technicznymi lub dołączoną dokumentacją produktu („Gwarantowana Funkcjonalność”) w okresie gwarancyjnym. Jeśli i w zakresie, w jakim produkt wymaga oprogramowania lub usług Pico w celu osiągnięcia Gwarantowanej Funkcjonalności, udostępnimy i utrzymamy oprogramowanie i usługi w okresie gwarancyjnym. Możemy aktualizować, modyfikować lub ograniczać takie oprogramowanie i usługi według własnego uznania, tak długo, jak długo będziemy utrzymywać (lub przekraczać) Gwarantowaną Funkcjonalność.

OKRES GWARANCJI

Niniejsza ograniczona gwarancja trwa przez jeden (1) rok od daty zakupu lub dostawy produktu, w zależności od tego, co nastąpi później („Okres gwarancji”). Jednakże w przypadku zakupu produktu na terenie UE lub EFTA, Okres Gwarancji wynosi dwa (2) lata.

 

NIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

 

Wady lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, konserwacji, nie uwzględnione w niniejszej instrukcji;

 

 • użytkowania na zewnątrz; narażenia na działanie płynów lub światła słonecznego; wilgoci lub ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych lub szybkiej zmiany takich warunków; korozji; lub utleniania;
 • Uszkodzenie ekranu spowodowane przez światło słoneczne lub ekspozycję na światło UV lub inne silne źródła światła;.
 • Pogorszenie kosmetycznego wyglądu Produktu lub Akcesorium spowodowane normalnym zużyciem;.
 • Części zużywalne, takie jak: Bateria AA, Smycz, Ściereczka do czyszczenia, Poduszka na twarz, Pałąk na głowę Zaślepka otworu na słuchawki, Zestaw montażowy, Podkładka montażowa i powłoki ochronne, co do których można racjonalnie oczekiwać, że zmniejszą się z upływem czasu, chyba że awaria nastąpiła w wyniku nieprawidłowego działania;
 • Prezenty i opakowania inne niż produkt i akcesoria;
 • Uszkodzenia spowodowane demontażem, modyfikacją i naprawą bez udziału Pico lub autoryzowanego przez Pico dostawcy usług;
 • Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą, taką jak pożar, powódź i uderzenie pioruna.
 • Produkt przekroczył ważny okres gwarancji.

 

JAK UZYSKAĆ SERWIS GWARANCYJNY?

 

W przypadku napotkania problemu podczas użytkowania można sprawdzić instrukcję obsługi lub odwiedzić stronę https://www.pico-interactive.com/. Jeśli problemu nie można rozwiązać poprzez odwołanie się do instrukcji obsługi i/lub zasobów dostępnych na stronie https://www.pico-interactive.com/, należy skontaktować się z Dystrybutorem, od którego zakupiono Produkt lub Akcesorium w celu uzyskania pomocy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania Produktu lub Akcesorium, należy podjąć następujące działania:

 

 • Model i numer seryjny Produktu i Akcesorium;
 • Twój pełny adres i informacje kontaktowe;
 • Kopię oryginalnej faktury, paragonu lub rachunku za zakup produktu. Przy zgłaszaniu jakichkolwiek roszczeń na podstawie niniejszej ograniczonej gwarancji należy przedstawić ważny dowód zakupu.
 • Przed zwróceniem nam produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich programów lub danych osobowych i usunąć je z produktu. Nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie naprawić Produkt bez zagrożenia lub utraty programów lub danych, a każdy wymieniony Produkt nie będzie zawierał żadnych danych użytkownika, które były przechowywane w oryginalnym Produkcie.
 • Ustalimy, czy występuje wada lub usterka objęta niniejszą gwarancją. Jeśli stwierdzimy wadę lub usterkę objętą niniejszą gwarancją, naprawimy lub wymienimy Produkt, aby zapewnić Gwarantowaną Funkcjonalność, a następnie wyślemy naprawiony Produkt lub Produkt zastępczy.
 • Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie nadal objęty niniejszą gwarancją przez resztę pierwotnego Okresu gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni po otrzymaniu przez użytkownika produktu zamiennego lub naprawionego, w zależności od tego, która z tych dat jest większa.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawu kraju, w którym zakupiono Produkt i/lub Akcesoria, a wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do niniejszej ograniczonej gwarancji mają odpowiednie sądy tego kraju.